skip to Main Content
+90 212 225 62 26 info@revalua.com
Şirket Değerleme Nedir?

Şirket Değerleme Nedir?

Şirket değerlemesi ve firma değerlemesi arasındaki fark nedir?

Aslında hiçbir fark yoktur. Her iki kavramda aynıdır.

Firma değeri veya şirket değeri nasıl hesaplanır? Şirket Değerini hesaplamak için birkaç şirket değerleme yöntemi bulunmaktadır.

Başlıca şirket değerleme yöntem ve yaklaşımları şunlardır;

  1. Aktif / Varlık Yaklaşımı
  2. Gelir Yaklaşımı
  3. Piyasa Yaklaşımı

Şirket Değerleme Yaklaşımlarının tamamı her şirket için uygulanır mı?

Şirkette yapılan incelemeler sonucu şirketin faaliyeti, varlık yapısı, faal olup olmama, nakit üretimi v.b. gibi unsurlar dikkate alınarak en uygun şirket değerleme yaklaşımları belirlenir.

Şirketin Değerini ifade etmek için kullanılabilecek en iyi tanım hangisidir?

Şirketin Piyasa Değeri’dir. Şirket Değeri veya Firma Değeri (FD) olarak da tanımlanmaktadır. Tanımlar arasında ince ayrımlar söz konusudur. ‘Piyasa Değeri (PD)’ önem arz etmektedir.

Şirket Değerleme çalışmasında şirketin Anonim Şirket veya Limited Şirket olması fark eder mi?

Şirket değerlemesinde esas olan şirketin faaliyetleridir.

EBITDA bir değerleme yaklaşımı mı?

EBITDA, Faiz amortisman ve vergi öncesi kar anlamına gelmektedir. Piyasa Yaklaşımı içerisinde kullanılan bir yöntemdir. Piyasa çarpanlarından bir tanesidir. Önemli bir parametredir. EBITDA: Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation FAVÖK:Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar

Piyasa Çarpanları / Finansal Rasyolar

  1. Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) b)
  2. Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı (PD/DD)
  3. Firma Değeri / FAVÖK ( FD/FAVÖK)
  4. Firma Değeri / Net Satışlar (FD/Satışlar)

Finansal Rasyolar dışında çarpan kullanılmakta mı?

Evet. Abone sayısı, müşteri sayısı, yapılan inşaat kapalı alan (M2), inşa edilen konut sayısı, meyve ağacı sayısı, araç sayısı, web sitesine giriş sayısı v.b. gibi ilgili sektördeki faaliyet hacminin göstergesi olan unsurlar şirkte değerlemesinde çarpan olarak kullanılabilir.

Gelire Dayalı Şirket Değerinin hesaplanmasında net kar önemli mi?

Şirket değerleme yaklaşımlarından en çok kullanılan yöntem olan İndirgenmiş Nakit Akımı (İNA) analizi yönteminde Faaliyet Karı dikkate alınır ve Serbest Nakit Akışları hesaplanır.

Şirket değerleme raporu kaç günde hazırlanır?

Şirket Değerinin tespitine yönelik çalışmalar bir süreçtir. Analistler mali tabloları / finansal verileri inceler, şirketin dahil olduğu sektörü, şirketleri, ürünleri araştırır. Şirket merkezinde üretim tesislerinde inceleme yapar ve şirket değerleme raporunu hazırlar. Dolayısı ile şirkete ait tüm veri ve incelemeler ile birlikte uzmanın deneyimi, bilgisi ve kanaati da önemlidir. Bu nedenle her şirket için yapılan değerleme çalışması farklı süreler gerektirmektedir.

Şirketin piyasa değeri ile hisse değeri arasında fark var mı?

Öncelikle Şirketin Piyasa Değeri hesaplanır ve şirketin hisse senedi sayısına bölünmesi ile bir hissenin değerine ulaşılır.

Şirketin Defter Değeri şirketin değeri midir?

Defter değeri şirketin değeri anlamına gelmez. Ancak bazı sektörlerde şirketler arası karşılaştırma unsuru olarak kullanılır.

Hesaplanan Şirket Piyasa Değeri Defter Değerinin üzerinde mi çıkar?

Şirket değeri defter değerinin üzerinde olabileceği gibi altında bir değere de sahip olabilir.

Şirket Değerinin tespitinde varlıkların da değerleme yapılması gerekir mi?

Şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkuller ile makine ve teçhizatların güncel tarihli değerleme raporlarının olması tercih edilen bir durumdur. Şirket değerleme sürecinde varlık değerleriyle ilgili raporlar Gayrimenkul Değerleme Şirketlerine yaptırılabilir.

Marka ve ihtira beratı gibi gayri maddi varlıkların değerlemesi ise bu konularda uzman varlık değerleme veya bizzat şirket değerleme kuruluşlarınca yapılabilir.

Şirket varlıklarının piyasa değerine dönüştürülmesi önemlidir. Böylelikle; Net Aktif Değer / Düzeltilmiş Defter Değerine ulaşılacaktır. Analistler genellikle Düzeltilmiş Defter Değerini görmek ister, diğer yaklaşımların kullanılması için de önemli bir karar noktasıdır.

Şirketin değeri alırken veya satarken farklı olur mu?

Analistler ‘Değerleme’ faaliyetini tarafsız ve bağımsız olarak yürütürler. Şirket değerleme raporu hazırlandıktan sonra aynı şirkette hisse alacak ve devredecek ortakların bulunduğu toplantıda sunum gerçekleştirilebilir. Fakat hazırlanan Değerleme Raporu yatımcılar için al-sat kapsamında değildir. Analistler böyle bir taahhütte bulunamaz. Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Karar alıcılara yardımcı almak için hazırlanmış ve şirket ile ilgili bilgileri içeren rapor biçimidir.

Back To Top
×Close search
Ara