skip to Main Content
+90 212 225 62 26 info@revalua.com

Tüm profesyonel hizmetlerimiz aşağıda listelenmiştir.

Revalua’nın değerleme, pazar araştırması ve fizibilite alanında  hem saha  hem de mesleki deneyime sahip uzmanlarla çalışmaktadır.

Şirket Değerleme

Finansal amaçlarla varlık, pazar ve gelir yaklaşımları kullanılarak şirketin değerinin tespit edilmesidir.

Marka Değerleme

Uluslararası kabul görmüş metotlar ve Türkiye standartları ile bir markanın, kurumdan bağımsız değerinin tespit edilmesidir.

Yatırım Fizibilitesi

Düşünülen yatırım için piyasadaki fırsatların, muhtemel tehditlerin araştırılması ve muhtemel kazanımlarının ortaya konulmasıdır.

Pazar Araştırması

İş planı öncesi hedef pazarın ve müşterilerin incelenmesi ve rakiplerden ayrışmak için doğru stratejinin kurulmasıdır.

Gemi Değerleme

Bağımsız ve tarafsız bakış açısı, uluslararası metotlar ile denenip test edilmiş yöntemlerle gemiler ile tüm yüzen tesislerin piyasa değerinin tespit edilmesidir.

Makine Değerleme

Makinelerin, makine parklarının ve iş makinelerinin piyasa değerinin tespit edilmesidir. Finansman kullanımı ve muhasebe defter değerlerinin düzeltilmesinde kullanılır.

Otel Fizibilite

Otel yatırımları öncesinde arz, talep ve rakip analizleri ile kar/zarar porjeksiyonlarının yatırımcılara, karar vericilere ve finans kuruluşlarına raporlanmasıdır.

Otel Değerleme

Otelin değerinin, şirket değerlemesi bakışı ve kabul görmüş metotlarla raporlanmasıdır. Potansiyel alıcılar, yatırımcılar ve finans kuruluşlarında kullanılmaktadır.

Fabrika Değerleme

Fabrika değerleme hizmeti kapsamında, fabrika binasının ve fabrika yapısını destekleyici tüm imalatların değerlemesi (ekspertizi) yapılmakta ve raporlanmaktadır.

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul ve buna bağlı hakların (intifa, üst hakkı) değerinin tespitidir. Bağımsız raporlama; finansal işlemler, miras, alım satım süreçlerinde kullanılmaktadır

Altyapı Yatırım Değerleme

Altyapı yatırımları veya projeleri ile üzerindeki hak ve faydaların, belirli bir tarihteki olası değerinin bağımsız ve tarafsız olarak belirlenmesini ve rapor haline getirilmesi içerir.

Neden Revalua?

Çünkü; değerleme (ekspertiz), fizibilite ve pazar araştırma hizmetleri sadece uzman kurumlar tarafından hazırlanmalı ve profesyonelce sunulmalıdır.

Back To Top
×Close search
Ara