skip to Main Content
+90 212 225 62 26 info@revalua.com

Revalua otel ve turizm yatırımları bölümü tarafından hazırlanan kapsamlı otel değerleme raporları, Türkiye’de ve yurtdışında bulunan ticari ve yatırım bankalarının turizm finansman bölümlerini aydınlatmaktadır.

Otel değerleme raporları; turizm tesislerinin alınması, satılması ve kiralanmasında, otel yatırımının kredi teminatına konu olmasında veya otel muhasebe kayıtlarının güncellenmesinde kullanılmaktadır. Turistik tesisler ekspertiz çalışmaları (otel değerlemesi), gayrimenkul değerleme çalışmalarından ayrılmaktadır. Otel yönetim danışmanları, gayrimenkul değerleme uzmanları ve finans uzmanlarının işbirliği ile ortaya çıkan bu çalışmlar; kapsamlı, detaylı ve hesap verebilir değerleme raporları sunmayı garanti etmektedir.

Revalua, otel değerleme raporlarında, uluslararası değerleme standartlarına ve otel ekspertiz hizmetlerine uygun olarak İndirgenmiş Nakit Akımı (DCF-Discounted Cash Flow) methodu ile Gelir Yaklaşımı Yöntemini kullanmaktadır. Otel değerleme raporlarında UDS – Uluslararası Değerleme Standartlarına (IVS – International Valuation Standards) bağlı kalınmaktadır.

Otel Değerlemesi alanında çalışan uzmanlarımız ve danışmanlarımız:

  • Piyasa tecrübesine sahip uzmanlardır.
  • Geçmişte otel yöneticiliği yapmıştır.
  • Uluslararası kabul edilen rapor standartlarına hakimdir.
  • Turizm, iktisat, işletme eğitimi almıştır.

Bu hizmetle ilgili sorularınız mı var?

Şirket değerleme hakkında gerek raporlama gerekse raporlama süreci ve sunum hakkında detaylı bilgi almak isterseniz bizi arayın. Sizi tüm süreçler hakkında bilgilendirmek isteriz. Profesyonel olarak alacağınız bu hizmet için sizi bilgilendirmeye hazırız.

Danışma için direk telefonumuz:

+90 212 225 62 26
Back To Top
×Close search
Ara