skip to Main Content
+90 212 225 62 26 info@revalua.com

Şirketin gerçek değerini bir değerleme raporu ile öğrenerek, büyümesine katkıda bulunabilir veya muhtemel riskleri öngörebilirsiniz. Yeni iş ortaklıkları kurarken veya mevcut ortaklar arasında hisse devri yaparken şirket değerleme raporundan faydalanabilirsiniz. Profesyonellerin ihtiyaç duyduğu bu muteber raporlar ile şirketinizin değerini doğru yönetebilir, muhtemel ihtilafların baştan önüne geçebilirsiniz.

Şirketimizin değeri nedir diye merak edenler şirket değerleme raporu ile yalnızca şirketin değerini değil yapısını, eksiklerini, avantajlarını ve muhtemel pazar fırsatlarını öğrenebilirler. Bir anlamda şirketin rontgeni çekilmiş olur. Şirket değerleme raporunu muhtemel ortaklar ile görüşmelerde kullanabilir veya ortaklık fırsatları için sunumunuzun bir parçası haline getirebilirsiniz.

Şirket değerleme hizmeti kapsamında, şirketin sahip olduğu tüm maddi ve gayrimaddi varlıkların değerlemesi yapılarak, işletme değeri raporlanmaktadır. Revalua, uluslararası şirket değerleme hizmeti şirketlerin kapsamında olmayan 50 milyon TL ciro altındaki şirketlere odaklanmıştır. Revalua’nın ‘Şirket Değerleme Uzmanları’, KOBİ piyasalarındaki yatırımcı ve hissedarları için artı değerler sunan raporlar hazırlamaktadırlar.

Muhasebede varlıklar; geçmişteki işlemlerin sonucu olarak, işletme tarafından kontrol edilen ve ileride işletmeye ekonomik fayda akışı sağlaması beklenen kaynaklardır. (Uluslararası Değerleme Standartları)

Şirketin hissedar veya ortaklık yapısı ya da alınıp satılması amacı dışında da değerleme raporlarından istifade edilebilir.

Bir varlığa bağlı olarak, ileride doğması beklenen ekonomik faydalar işletmeye birkaç şekilde girer. Örnek: Bir varlık; (a) işletme tarafından satılan mal ve hizmetlerin üretiminde tek başına veya diğer varlıklarla beraber kullanılabilir, (b) başka varlıklarla takas edilebilir, (c) bir borcun ifası için kullanılabilir, veya (d) hisse sahiplerine dağıtılabilir (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları [UFRS], Genel Çerçeve, 55).

Değerleme raporları için temel yöntemler olarak aşağıdaki yaklaşımlar kullanılmaktadır:

  • Aktif Bazlı Yaklaşım
  • Karşılaştırmalı Yaklaşım (Piyasa Çarpanları)
  • Gelire Dayalı Yaklaşım (İNAA)

Şirket Değerleme hizmetlerinde çalışan uzmanlarımız ve danışmanlarımız:

  • Piyasa tecrübesine sahip  değerleme uzmanlarıdır.
  • Uluslararası kabul edilen rapor standardına hakimdir.
  • İktisat ve işletme eğitimi almıştır.

Şirket değerleme ile ilgili sorularınız mı var?

Şirket değerleme hakkında gerek raporlama gerekse raporlama süreci ve sunum hakkında detaylı bilgi almak isterseniz bizi arayın. Sizi tüm süreçler hakkında bilgilendirmek isteriz. Profesyonel olarak alacağınız bu hizmet için sizi bilgilendirmeye hazırız.

Danışma için direkt telefonumuz:

+90 212 225 62 26

Marka Değerleme için verdiğimiz hizmetlerden haberdar mısınız?

Marka Değerleme hizmeti kapsamında,  uluslararası standartlarda raporlar hazırlamaktadır.

Detaylı Bilgi
Back To Top
×Close search
Ara