skip to Main Content
+90 212 225 62 26 info@revalua.com
Şirket Değeri Hesaplama

Şirket Değeri Hesaplama

Şirket değerinin hesaplaması nasıl yapılır? Merak edilen ve tüm şirket değerleme çalışmalarında ilk sorulan soru şirket değeri hesaplama işlemi nasıl yapılıyor ve neleri kapsıyordur. Şirket değerinin tespit edilmesi ve/veya hesaplaması kapsamında aşamalar şu şekildedir:

  • Şirketin bilançosunda yer alan ‘Özkaynaklar’ şirketin defter değeri açısından önemli bir bilgi verir.

Bu bilgi yeterli mi?

Maalesef yeterli değildir. Çünkü şirket değeri hesaplama sürecinde mevcut uygulanan muhasebe standartları ve VUK şirket aktifinde kayıtlı varlıkların değerinin piyasa değeri ile eşitlenmesini ve bu yönde değerleme çalışması yaptırılmasına imkan vermemektedir.

UMS UFRS Uygulamaları ve Şirket Değeri Hesaplama

UMS/UFRS uygulamalarına baktığımızda;

‘Yerel muhasebe standartlarına göre düzenlenen finansal tablolar, uluslararası piyasalara ve bu piyasalarda yer alan yatırımcılara istenen finansal bilgiyi sunmada yetersiz kalmaktadır. Finansal tabloların anlaşılabilir, tutarlı, gerçek, şeffaf ve karşılaştırılabilir olması zorunluluğundan doğan “Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS ve UFRS)”, yerel finansal raporlama anlayışında önemli değişikliklere yol açması beklenmektedir.’

Bu kapsamda; UMS/UFRS’da, ‘Aktiflerin defter değerini piyasa değerine yakınlaştırmasına’ yönelik uygulamalar bulunmaktadır.

Şirket değeri hesaplama süreci tamamlanana kadar ‘Şirket Değerleme’ çalışması kapsamında aktifdeki varlıkların değer tespitine ihtiyaç duyulmaktadır.

Şirket Değeri Hesaplama

Net Aktif Değer / Düzeltilmiş Defter Değerine ulaşılması gerekmektedir.

  • Net Aktif Değer / Düzeltilmiş Defter Değeri: Konusunda uzman eksper, bilirkişi veya Gayrimenkul Değerleme şirketleri tarafından yapılacak aktiflerde yer alan ve şirket değerini etkileyecek varlıkların ekspertiz değerlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Böylece şirket aktifindeki varlıkların defter değeri piyasa değerine dönüştürülebilecektir.
  • Net Aktif Değer / Düzeltilmiş Defter Değeri bazı şirketlerde şirket değerini ifade etmesi açısından yeterli olabilir.

Örnek: Faaliyeti sadece gayrimenkul yatırımı yapmak olan şirketler. Varlıkların değeri piyasa değerine eşitleneceği için Düzeltilmiş Defter Değeri şirketin piyasa değerini ifade edebilir.

  • Şirketin varlık değerine ulaşıldıktan sonra faaliyet değerinin ölçülmesi için; piyasa yaklaşımı (çarpanlar) ve gelir yaklaşımı (İndirgenmiş nakit akımları) ile değerleme yapılması gerekmektedir. Bu yöntemler ‘Şirket Değerleme’ çalışmasının temel uygulamalarını oluşturmaktadır.

Organizeli piyasalar dışında, ülkemizde genellikle şirket değerinin defter değeri olduğu kabul görmekte, taraflar arasında uzlaşma sağlanamamakta ve şirketin piyasa değerinin hesaplanması kavramına hukuki durumlarda dahil olmak üzere mesafeli yaklaşılmaktadır. Oysa bir gayrimenkulün tapu kaydında yazan beyan değeri/kayıtlı değeri o gayrimenkulün piyasa değeri olmadığı ve gayrimenkule yönelik piyasa değerinin hesaplaması gerektiği gerek finansal piyasalarda ve gerekse hukuki durumlarda kabul görmektedir.

Şirket değerinin hesaplaması ilginizi çektiyse, şirket değerleme yazımız da ilginizi çekebilir.

Back To Top
×Close search
Ara