skip to Main Content
+90 212 225 62 26 info@revalua.com
Şirket Değerleme

Şirket Değerleme

En çok merak edilen konulardan birisidir,  ‘şirket değerleme’ tıpkı tüm değerleme konularında olduğu gibi. Esasında birçok tartışma ve yorum alıyor olması, konunun bilimsel oluşundan da kaynaklanıyor. Şirket Değerleme Uzmanımız, hazırladığı kısa ve öz makalesinde bize konunun detaylarını iletiyor.

Soruya şirket değerleme neden yapılır ile başlamak gerekir:

 • Bir şirketin iktisabı veya elden çıkarılması, şirket birleşmeleri veya hissedarların şirkette sahip oldukları sermaye değerinin belirlenmesi,
 • Girişimin ulaştığı değerin tespiti,
 • Gelecekte halka açılmak hedefinin ön hazırlığı,
 • Çok yönlü çalışma olduğundan check-up niteliğinde olması,
 • ‘İyi yönetilen şirket büyüme potansiyeline sahiptir.’
 • Dönemsel değer tespiti ile yönetim performansının ölçülmesi, ‘Şirket performansı arttıkça melek yatırımcılar veya profesyonel yatırımcılar kapınızı çalabilir.’  Ucuza satılmasının önüne geçilmesi,
 • Şirkete ortak olma veya ortaklıktan ayrılma durumlarında tarafların karar almasını kolaylaştırması,
 • Finans kurumlarının kredi verdikleri şirketlere yönelik olarak ek bilgi teşkil etmesi

Şirket Değerleme Süreçleri

Şirket değerleme süreçleri birkaç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaları hukuki olarak belirleyen kriterler olduğu gibi profesyonel hizmet sektöründeki farklı uzmanlıkların belirlediği kriterler de vardır. Örneğin SPK kapsamındaki bir şirketin değerlemesi sırasında izlenen yol ile kapsam dışı bir şirketin değerlemesi sırasında izlenen süreçler de farklılık göstermektedir.

Farklı uzmanlıkların belirlediği kriterler arasında da, şirketin sahip olduğu makine, ekipman, araç, bina gibi menkul ve gayrimenkullerin de yine profesyonel kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenmesi gerekir.

 

Gayrimenkul Değerlemesi kapsamındaki işlemler

Düzeltme gerektiriyor ise değerleme

(*) Varlıkların-arsa, bina, makine- defter değeri ile piyasa değeri arasındaki fark yüksek ise.

(*) SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme firmasından hizmet alınmaktadır.

 

Finansal Çalışmalar

Bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler, hem yönetimi kolaylaştırır hem de stratejik planlama yapmaya izin verir. Şirket değerlemesi çalışmaları bu açıdan bakıldığında, tarafsızlığı ve bağımsızlığı ile şirketin kısa dönemli bir danışmanı olmaktadır.

Aşağıda görülen başlıklar, şirket değerlemesi raporu içerisinde bulunan genel başlıkları içerir:

 

Finansal Analiz ve Şirket Değerleme Raporu

 1. Şirket Değerleme hizmet biglileri
 2. Şirket Değerlemesi yapılan şirketin profili
 3. Şirketin faaliyet bilgileri
 4. Yönetim kalitesi ve kurumsal yönetim uygulamaları
 5. Mali kontrol ve raporlama
 6. Ekonomi, sektör ve bölge analizi
 7. Özet mali tablolar (düzeltişmiş)
 8. Finansal analiz
 9. Risk analizi
 10. Değerlendirme (Rating)
 11. Değerleme yaklaşımları metodoloji
 12. Değer analizleti
 13. Sonuç ve değerlendirme

Şirket Değerleme sayfamıza baktınız mı?

Back To Top
×Close search
Ara