skip to Main Content
+90 212 225 62 26 info@revalua.com
Marka Değerlemesi

Marka Değerlemesi

Marka değerlemesi ile şirket değerlemesi, değerleme pazarının derinleşmediği piyasalarda genelde aynı başlık altında anılır. Marka Değerlemesi uzmanımız, konuyu biraz açarak neden şirket değerlemesi ile aynı başlık altında anılmaması gerektiğini bize kısa ve öz makalesinde anlatıyor.

Şirket/Marka Sahipleri Yönünden Marka Değerlemesi

Öncelikle marka değerlemesi hizmetini hangi amaçlar alınmasının faydalarını görmek için hangi zamanlarda bir değere ihtiyaç duyulur bunu listelemek gerekir

 • Marka değerinin belirlenmesi için,
 • Şirket ele geçirme, devralma, satın alma ve birleşmeleri,
 • Mali tablolara yansıtılması, düzenlenmesi,
 • İşletmelerin sahip olduğu markaların lisans sözleşmesine konu edilmesi halinde,
 • Lisans ve Franchising işlemleri
 • Markanın satışa konu olması halinde,

Faaliyet Performansı Yönünden Marka Değerlemesi

 • Marka değerinin korunması,
 • Pazarlama performansı ve pazarlama bütçesinin dağılımı
 • Markanın faaliyet karına etkisinin ölçülmesi için,
 • Markanın rakip markalar karşısındaki konumunun belirlenmesi için,
 • Startejik planlama ve hedef belirleme,
 • Prim ve ikramiye belirlenmesi,
Marka Değeri
Marka Değeri

Yukarıda görüldüğü üzere, bir marka değerlemesi size sadece markanın satışı ya da pazarlığı sırasında hatta mali tablolara yansıtılması sırasında değil, rakipler karşısında konum tespiti yaparken de lazım olmaktadır.

Finansal Yönden Marka Değerleme

 • Markanın rehin verilmesi/kredi teminatı/finansal ilişkilerden,
 • İflas ve yeniden yapılanma,
 • Sigorta Poliçeleri,

Hukuki Yönden Marka Değerlemesi

Marka Değerlemesi
Marka Değerlemesi

Türkiye’de genelde karşımıza çıkan marka değerleme taleplerinde hukuki ihtilafları görüyoruz. Bu amaçla yapılan marka değerlemelerine bakarsak:

 • Hacizli veya rehinli markaların icra hukukunda,
 • İflas etmiş tacirin malvarlığı arasında yer alan markaların iflas hukukunda,
 • İzinsiz kullanım bedelinin hesaplanması,
 • Tanınmış markalar için ihtiyari olarak ve/veya mahkemeden tespit istenerek,
 • Rekabet incelemeleri,

Marka Değerlemesi Süreçleri

Marka Değerlemesi Finansal Çalışmaları

 • Kalitatif ve Kantitatif Analizler
 • Sektörel Royalty Aralıkları ve Emsal Franchise verileri
 • Marka değerinin tespitinde kullanılan yöntemler ve hesaplamalar
Marka Değerkeme
Marka Değerkeme

 

Back To Top
×Close search
Ara