skip to Main Content
+90 212 225 62 26 info@revalua.com
Yatırımınızın Piyasa Değeri Nedir?

Yatırımınızın Piyasa Değeri Nedir?

Bazı yatırımcılar büro, daire, dükkan almak kaydı ile gayrimenkul yatırımı yaparlar. Bu cephede işler biraz kolaydır. Yatırım tutarını bilir ve yıllık elde edeceği gelire göre yatırımın geri dönüşünü hesaplayabilir.

Bazı yatırımcılar döviz, hisse senedi gibi araçlara yatırım yapar fakat kazanca yönelik net bir oran yoktur. Finansal yatırım kapsamında faiz ve tahvil yatırımlarında yaklaşık getiriler tahmin edilebilmektedir.

Fabrika, otel, ticari ve hizmet gibi sermaye yatırımlarında başlangıç yatırım tutarı/maliyet tutarı bilinir. Faaliyete geçtikten sonra yatırımın değeri: başlangıç ve maliyet değerinden farklılaşmaya başlar. Bu farklılığı defter değeri üzerinden izlemek mümkün değildir. Yıllar itibari ile DEĞERLEME işleminin yaptırılması gerekmektedir.

  1. Bir OSB’den arsa tahsisi yapıldı.
  2. Fabrika inşaatına başlandı.
  3. Makina parkı tamamlandı.
  4. Ve fabrikanın bacası tütmeye başladı.

Yatırımın Değeri= Arsa+Fabrika binası+makina parkı+işletme sermayesi

Tesis çalışmaya başladıktan sonra müşteri kazanacaktır. Satışlardan ciro ve kazanç elde edecektir. Dolayısı ile şirket değerleme, işletme değeri, girişim değeri, firma değeri v.b. gibi ifade edilen değerler maddi ve maddi olmayan varlık değerlerinin de kapsayacak şekilde ticari ve iktisadi bir değerdir.

Kavram olarak şirket değerini kullanalım…

Şirket değerini kim artırabilir?

Bazen okuyoruz; şirket değerini uzman veya danışman firma artırabilir mi? Hayır.

Şirket değerine etki eden unsurlar

  1. Şirket yönetimi ve uygulamalar/faaliyetler,
  2. Sektör,
  3. Ekonomik koşullardır.

Şirket değerleme raporu; şirket satışı ve hisse satışı konularında ön plana çıkmakla birlikte yıllar itibari ile yaptırılan şirket değerleme çalışması yine yıllar itibari ile şirket performansının ölçülebilmesi için önem arz etmektedir. Şirketle ilgili iç ve dış tüm etkenlerin şirketi ne yönde etkilediği incelenebilecektir. Dolayısı ile stratejik planlama ve hedeflerin temelini oluşturabilecektir.

Ayrıca mali tablolarda kayıtlı değerler ile kendisini anlatamayan-ifade edemeyen işletme, şirket değerleme raporu ile kendisini anlatabilecektir.

Back To Top
×Close search
Ara