skip to Main Content
0212 225 62 26 info@revalua.com
Şirket Değerini Artırmak Maksimize Etmek

Şirket Değerini Artırmak Maksimize Etmek

Şirketler karını mı yoksa şirket değerini mi maksimize etmek gerekir? Firmaların finansal amaçlarını “kar” maksimizasyonundan “değer” maksimizasyonuna çevirmeleri, firma değerlemesi çalışmalarının hem akademik hem de uygulamada ayrıcalıklı bir yer edinmesine neden olmuştur.

Finans, kişi ya da kurumların faydalanabileceği para, fon ya da sermayedir.

Finansal Yönetim; Gereksinim duyulan fonların sağlanmasını ve bu fonların yönetilmesidir.

İşletmelerin genellikle kabul edilen amaçlarına baktığımızda;

  • Mal ve hizmet üreterek toplum refahını arttırmak,
  • İşletmede istihdamı sürekli kılmak,
  • İşletmenin sürekliliğini sağlamak,
  • Üretimi ve satışları arttırmak,
  • İşletmenin pazar payını arttırmak,
  • İşletmenin faaliyetini sürekli kılmak,
  • İşletmenin maliyetlerini azaltmak,
  • İşletmenin kârını maksimize etmek,
  • İşletmenin değerini maksimize etmek,

Kâr Maksimizasyonu: İşletmelerin amaçlarından birisi de kârı artırmak olmakla birlikte şirket performansını ve/veya yatırımcıların kazançlarını tek başına ölçememektedir.

Değer Maksimizasyonu: İşletmelerin kararlarında işletme değerini ya da hisse senetlerinin değerini maksimize etmek; ortakların/hissedarların varlıklarını (servetlerini) artırmayı hedeflemektedir.

Modern finansal yönetim yaklaşımlarında kârı maksimize etmek değil, şirketin piyasa değerini maksimize etmek tercih edilmektedir.

Şirketler; şirket değerleme hizmeti almak sureti ile şirketin piyasa değerini öğrenebilecek ve hissedarları ile paylaşabileceklerdir.

Her yıl düzenli olarak yapılacak Şirket Değerleme Raporu ile ulaşılan değerler; ilgili yıllarda yönetimin gösterdiği performansı da ortaya koyabilecektir. Ayrıca tamamlayıcı bir çalışma olan Marka Değerleme çalışması ile ürün ve pazarlama departmanlarının da performansı ve/veya pazar/pazarlama stratejileri ölçülebilecektir.

Hazırlanan Şirket Değerleme Raporu; cari değer, pazar değeri, firma değeri, şirket değeri v.b. gibi kavramlarla ifade edilmekle birlikte doğru tanımlamanın işletmenin / firmanın / şirketin ‘piyasa değeri’ şeklinde ifade edilmesidir.

Dönemsel olarak hazırlanan kapsamlı bir Şirket Değerleme Raporu; şirketin faaliyetinden kaynaklanan değerini ölçerken, şirketin maddi ve maddi olmayan varlık değerlerini de içermeli ve ulaşılan nihai değerin bileşenleri bu sayede kıyaslanabilir olmalıdır.

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top